Zeměpisáři z celého Česka na UJEP – Žákovský atlas na světě

V rámci spolupráce ústeckých geografů s nakladatelstvím Kartografie Praha se dne 10. října 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil workshop s názvem „Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně základních škol“.

Během workshopu byl autory z nakladatelství Kartografie Praha představen nově vydaný Žákovský atlas a jeho pracovní sešit.

Jak říká dr. Lenka Olivová z nakladatelství Kartografie Praha, členka autorského kolektivu koncepce těchto didaktických pomůcek: „V porovnání s tradičními školními atlasy v českém vzdělávacím prostředí je koncepce Žákovského atlasu poněkud odlišná. Na rozdíl od starších atlasů jsou v tomto titulu umístěny různé didaktické nástroje ke snazšímu pochopení jeho obsahu. Kromě toho jsou mapy více generalizované, což zohledňuje mladší žáky na druhém stupni základních škol.“ Je třeba si uvědomit, že až na několik evropských států je koncepce samostatného atlasu pro základní školu poměrně unikátní, a Česko se tak zařadilo po bok takových států, jakými jsou Německo, Rakousko či Británie. A to není všechno. Dr. Olivová doplňuje: „Zcela novým titulem na českém trhu je potom Pracovní sešit k Žákovskému atlasu, který se snaží reflektovat nové trendy ve výuce zeměpisu na základních školách .“

Nový atlas nebyl jediným důvodem setkání učitelů zeměpisu na UJEP. Workshopu se zúčastnilo téměř 60 „zeměpisářů“ z celého Česka. Diskutovali s oborovými didaktiky z ústecké univerzity, z Univerzity Karlovy, ale také s autory zmíněného atlasu o další budoucnosti těchto nových didaktických pomůcek. Učitelé si práci s atlasem s pracovním sešitem vyzkoušeli a v menších skupinách zpracovávali úlohy pro žáky. To jim umožnilo nakonec diskutovat o kladech i záporech vydaných didaktických pomůcek a prezentovat svoje závěry.

Překvapilo nás relativně pozitivní přijetí titulů učiteli zeměpisu, kteří bývají k novým atlasům často velmi kritičtí. Oceňovali zcela novou koncepci atlasu i kvalitu map, což nás, jako autory, samozřejmě těší,“ uvádí Mgr. Ptáček, ředitel nakladatelství Kartografie Praha. Řadu podnětů k atlasu a k pracovnímu sešitu však autoři obdrželi i během neformálních diskuzí.

Pracovní setkání bylo podpořeno novým projektem aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky, který se zaměřuje na rozvoj mapových dovedností žáků základních škol. Projekt by měl v následujících dvou letech řešení na výsledky workshopu navazovat. „Příští rok chceme testovat Žákovský atlas a jeho pracovní sešit na vybraných základních školách a víceletých gymnáziích ústeckého regionu. Výsledky tak, věřím, ukáží na silné a slabé stránky užití atlasu v reálné výuce. Hlavním výstupem projektu by se pak měla stát metodická příručka pro učitele k oběma titulům. Její koncepce bude reflektovat právě závěry diskuzí během workshopu, ale i výsledky testování na školách,“ dodává doc. Jan D. Bláha, hlavní řešitel projektu z katedry geografie ústecké univerzity.

Další workshop je připravován na poslední rok řešení projektu, tedy rok 2021. V rámci něj by měla být již koncepce učitelské příručky hotová, proto se k ní budou moci vyjádřit opět učitelé zeměpisu.