Mikrosystém pro separaci, kultivaci a studium cirkulujících nádorových buněk (CTC)

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: SGS
Číslo projektu: UJEP-SGS-2017-53-004-3
Řešitel/é:
Mgr. Jiří Smejkal, Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Roky řešení: 2017-2019
Popis: V rámci tohoto projektu budou studovány možnosti využití mikrosystémů pro separaci, kultivaci a studium cirkulujících nádorových buněk (CTC buněk) z periferní krve pacienta, trpícího metastatickou progresí adenokarcinomu plic. Bude navržen mikrosystém pro separaci CTC dle jejich fenotypového projevu na úrovni jednotlivých buněk, s možností jejich následné kultivace nebo uvolnění ze systému, popř. analýzy genové exprese.