Zvyšování kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků prostřednictvím digitálních technologií

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: IP
Řešitel/é: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Ing. Pavel Kuba, Ph.D., Mgr. Květuše Sýkorová
Roky řešení: 2019
Popis: Cílem vzdělávací oblasti je posílení konkurenceschopnosti UJEP formou zefektivnění zapojení aktuálních trendů v zapojování digitální technologií a pomůcek do práce akademických pracovníků napříč všemi součástmi UJEP s ohledem na zvyšování kvality jejich činnosti.

  1. Fenomén BYOD a jeho úskalí
  2. Základy kyberbezpečnosti a ochrany dat
  3. Motivace studentů zapojením moderních digitálních didaktických pomůcek

Další vzdělávání akademických pracovníků v oblasti nástrojů pro týmovou spolupráci a podnikové sdílení informací

Cyklus připravovaných seminářů se pokouší tento problém řešit seznámením s nejnovějšími trendy v nástrojích pro podnikovou týmovou spolupráci, pro správu, sdílení a oběh dokumentů či sdílení informací obecně.

  1. Správa dokumentů a správa podnikového obsahu, týmová práce; prostředky pro týmovou práci a time management
  2. Lokální a cloudové služby počítačové sítě; webová úložiště
  3. Sdílení a oběh dokumentů, systémy pro správu a verzování dokumentů, MS Sharepoint
  4. Týmové weby, knihovny stránek, workflow

Další vzdělávání akademických pracovníků v oblasti pokročilých funkcí kancelářských aplikací

Cílem vzdělávací oblasti je posílení konkurenceschopnosti UJEP formou odborných školení akademických pracovníků v oblasti efektivního používání běžných kancelářských aplikací.

Každá ze vzdělávacích oblastí bude realizována formou šesti dvouhodinových bloků workshopů.