Úspěch Přírodovědecké fakulty a UJEP

Dobrá věc v malebném údolí řeky Labe se podařila. UJEP získala institucionální akreditaci na deset let!

Co to znamená? Formálně, že si příslušná univerzita může sama akreditovat některé studijní programy prostřednictvím univerzitní Rady pro vnitřní hodnocení, což jí poskytuje určitou míru svobody, a reálně je to potvrzení vysoké kvality vzdělávacího prostředí naší univerzity. Ne všechny vysoké školy, které o tuto akreditaci usilovaly, totiž uspěly.

Žádost o IA podala UJEP dne 31. 12. 2018. Návštěvy dílčích hodnotících komisí, které ustavil NAÚ, na univerzitě proběhly v dubnu 2019 a Rada NAÚ o žádosti UJEP následně rozhodovala na svém zasedání dne 20. 6. 2019. Institucionální akreditace byla ústecké univerzitě udělena s účinností od 16. 8. 2019 na dobu 10 let.

Důležité pro naši fakultu je, že takto akreditované studijní programy jsou i na naší fakultě! Ve spolupráci s pedagogickou a filozofickou fakultou bude možné akreditovat programy Učitelství jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia.

Druhou oblastí vzdělávání, v níž bude moci fakulta žádat o akreditaci na půdě naší univerzity, jsou Vědy o Zemi, opět jak v bakalářském, tak magisterském stupni studia. Také zde počítáme s mezifakultní spoluprací. V současné době je takřka připravena akreditace programu Aplikovaná geoinformatika ve spolupráci s fakultou životního prostředí. Zároveň se počítá s prohloubením spolupráce s fakultou sociálně-ekonomickou v rámci studijních programů Geografie.