Letní škola matematiky a fyziky 2019

Již po jednadvacáté se v polovině prázdnin koná Letní škola matematiky a fyziky, která zve nadané středoškolské studenty i žáky 2. stupně ZŠ,, kteří se nebojí objevovat a bádat, experimentovat či programovat. Letos se jich v Janově v Jizerských horách na týden plný vědy sejde kolem 40. Věnují se jim zaměstnanci i studenti kateder matematiky a fyziky, kolegové z jiných univerzit i spolupracující vynikající učitelé z regionu.

Ve stejnou dobu a na stejném místě se sejde také na dvacet učitelů těchto předmětů, aby se dozvěděli novinky v oborech i nové metodické přístupy ve výuce.

Letní školu pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UJEP ve dnech 3.–10. srpna a je finančně podpořena MŠMT v rámci dotačního programu Talent.