Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: Ministerstvo zdravotnictví
Číslo projektu: AZV 16-29738A
Hlavní účastník: Krajská zdravotní, a.s.
Řešitel/é za UJEP: Mgr. Jan Malý, Ph.D. a kol.
Roky řešení: 2016–2019
Popis: Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou jedním z potenciálně významných diagnostických markerů pro monitorování metastatické progrese adenokarcinomu plic. Projekt je zaměřen na vývoj mikrofluidního čipu (MLC čip), který umožní izolovat (kvantifikovat) populace CTC buněk ve vzorku periferní krve pacientů s histologicky prokázaným adenokarcinomem plic fáze IIb-IV a rozdělit je dle jejich fenotypového projevu (epiteliální/mesenchymální) na úrovni jednotlivých buněk, s možností jejich následného uvolnění z čipu pro in vitro kultivaci, popř. analýzu genové exprese. MLC čip se bude skládat z filtrační a buněčné sortovací jednotky s imobilizovanými vazebnými proteiny pro zachycení buněk pomocí povrchových membránových markerů EpCAM a N-cadherinu.
Hlavním cílem projektu je zhodnocení klinické relevance různých fenotypů CTC buněk na včasnou diagnostiku adenokarcinomu plic, korelovat je se stádiem onemocnění, rozdělit pacienty na high/low risk skupiny, predikovat diagnózu a ve výsledku uzpůsobit léčbu z hlediska individuálních potřeb pacienta.
Web projektu: http://biotech.biology.ujep.cz