Biotopy a agrární valy pro veřejnost

Zveme veřejnost na odbornou exkurzi k projektu Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [historickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor, která se koná v neděli 30. 6. 2019. Exkurze bude zaměřena na pozůstatky hornické činnosti a jejich flóru. Zájmová území jsou v okolí Božího Daru, Jáchymova, Mariánské a Abertam. Autobus zajistěn.

Dopolední program: Odjezd z autobusového nádraží v Chomutově v 8.00. Odjezd z Perštejna (zastávka Perštejn, pošta) v 8.30. Pokračování do Božího Daru (zastávka Boží Dar, u kostela) a Hřebečné.

Odpolední program: Odjezd z Hřebečné v 12.45. Zastávka v Jáchymově (zastávka Jáchymov, lázně) v 13.15, kde mohou přistoupit další účastníci. Pokračování do Mariánské, Mezilesí a Abertam. Návrat do Perštejna (Perštejn, pošta) v 17.30, do Chomutova (autobusové nádraží) v 18.00.

Ještě zbývá několik míst, proto se mohou zájemci hlásit telefonicky na čísle +420 475 285 5723 nebo e-mailem na adrese Tereza.Haasova@ujep.cz.

Detail pozvánky