Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích fakultní školou

Novou, v pořadí již osmou fakultní školou naší fakulty se dnes stalo Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. Škola splnila všechna kritéria pro přiznání titulu fakultní školy, mj. má tři odborné učebny – biologie, chemie, fyziky a tři laboratoře, čímž poskytuje velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, ve škole běží projekt Pátky s vědou, v rámci něhož mají studenti možnost setkávat se s osobnostmi vědy a experty z praxe. Hosty v nedávné minulosti byli například prof. Illnerová, prof. Černý, dr. Liegertová, dr. Šícha, dr. Michael Londesborough. Na škole též probíhá projekt Věda pro děti na GJJ – každý měsíc projektové odpoledne pro děti pedagogů i z veřejnosti – populárně vědecké pokusy.

Je nám ctí, že jsme společně s Filozofickou fakultou UJEP mohli přispět k dnešním oslavám 100 let školy udělením tohoto titulu. Tento titul je spojen s užší spoluprací naší fakulty s příslušnou střední školou, ať už v rámci oborově zaměřených pedagogických praxí, nebo v oblasti další odborné spolupráce.

Smlouvu o spolupráci právě podepisují děkan fakulty doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. a ředitelka gymnázia RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.

Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice je čtyřleté a osmileté státní gymnázium s těmito vzdělávacími obory: 79-41-K/41 – čtyřleté a 79-41-K/81 – osmileté.

Gratulujeme i touto cestou gymnáziu v Litoměřicích k významnému jubileu a těšíme se, že se s úspěšnými absolventy školy budeme potkávat na chodbách naší fakulty, resp. CPTO.