Studenti vyvíjeli webovou aplikaci pro hlasování zastupitelů v Děčíně

Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP pořádala 24hodinový hackathon – HACKITHON 2019. Zúčastnili se ho studenti ústecké univerzity a Střední průmyslové školy z Resslovy ulice v Ústí nad Labem.

Celkem 22 středoškoláků a vysokoškoláku (studentů oboru Informační systémy PřF UJEP) se v pěti týmech zapojilo do soutěže pořádané přírodovědeckou fakultou na závěr výběrového kurzu Open Data (KI/ODT).

U aplikací, které byly v průběhu hackithonu vytvořeny, se předpokládá, že budou využívány v praxi. Aplikace tvořená podle zadání katedry informatiky bude využita ve vědeckých projektech katedry zaměřených na zpracování fyziologických signálů s využitím metod strojového učení. Aplikace zpracovaná pro město Děčín najde uplatnění na webových stránkách města Děčína v rámci podpory Open data iniciativy. Budou ji tak moci využívat občané města i další zájemci o lokální politiku tohoto statutárního města.

Hackithon 2019 se na UJEP konal ve dnech 3.–4. 5. 2019. Hackathon (také hack day nebo hackfest) je akce, při níž programátoři, případně ve spolupráci s grafiky a webdesignéry, intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Více informací najdete na: https://di.sci.ujep.cz/24hodinovy-hackathon/