Druhé kolo přijímacího řízení pro rok 2019/2020 vyhlášeno

Děkan Přírodovědecké fakulty dnes vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.

Termín odevzdání přihlášek: 19. 8. 2019

Podmínky přijetí ke studiu – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu od 19. 4. do 19. 8. 2019.

Podmínky přijetí ke studiu – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu do 15. 4. 2019 (bakalářská a magisterská studia) a do 30. 4. 2019 (doktorská studia).