Závěrečná konference meziuniverzitního projektu Didaktika – Člověk a příroda A

Třetí ročník didaktické konference projektu Didaktika – Člověk a příroda A proběhne opět v inspirativním prostředí science centra, tentokrát pod majestátním Ještědem v iQLANDIA v Liberci v termínu 18.–19. 10. 2019.
Konference bude shrnovat výsledky řešení kritických a dynamických míst kurikula přírodovědných oborů, které probíhalo v rámci projektu. Završí se tím tříletá spolupráce mezi učiteli základních a vysokých škol a pracovníky science center. Konference bude tradičně dvoudenní.

První den: společný blok se zvanými přednáškami, komentovaná návštěva expozic, jednání v oborových sekcích zaměřené na výsledky projektu – ověřování výukových modulů akčním výzkumem, zhodnocení spolupráce v projektu.
Druhý den: po oborech práce v laboratořích, exkurze či společný program v expozicích science centra zaměřený na možnosti jejich využití ve výuce na ZŠ.
Součástí programu bude řada workshopů využívajících expozice science centra či sloužících ke sdílení zkušeností z výuky mezi učiteli a didaktiky.
Informace o programu konference a registraci budou zveřejněny ve 2. cirkuláři v průběhu června 2019.

Kontaktní osoba: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D., vocadlov@cbg.zcu.cz, tel: +420 377 636 259