Stále máš čas připojit se k Přírodě!

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.

Děkan PřF UJEP prodloužil termín odevzdání přihlášek ke studiu (vyjma dvouborového bakalářského studia hudební výchovy) do 15. 4. 2019.

Termín odevzdání přihlášek – bakalářské a magisterské studijní programy: 15. 4. 2019
Termín odevzdání přihlášek – doktorské studijní programy: 30. 4. 2019

Podmínky přijetí ke studiu – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam otvíraných oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu do 15. 4. 2019 (bakalářská a magisterská studia) a do 30. 4. 2019 (doktorská studia).