Výstupy workshopu „Nové materiály a technologie pro praxi“

Dne 20. 2. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnil neformální workshop pro propojení akademické a aplikační sféry s názvem “Nové materiály a technologie pro praxi”. Hlavními organizátory byla Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Ing. Jiří Aster (předseda Krajské hospodářské komory ÚK) a doc. Ing. Martin Novák, Ph. D. (prorektor pro vědu UJEP) zahájili workshop slovy o aktuálním dění v Ústeckém kraji z obou pohledů institucí. Navazoval krátký blok prezentací. Prvním prezentujícím byla Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v zastoupení Ing. Milošem Soukupem, která představila projektem RE:START příležitosti pro spolupráci v různých oblastech v Ústeckém kraji. Ing. Jan Kadraba představil možnosti financování v rámci inovačních voucherů, Regionální inovační strategii Ústeckého kraje a zapojení Ústeckého kraje v Evropské síti chemických regionů. V neposlední řadě vystoupila významná odbornice v oblasti fyziky a chemie nanomateriálů prof. Pavla Čapková, která představila aktuální témata výzkumu na UJEP, která jsou využitelná v praxi. Zbytek času byl věnován účastníkům pro navazování spolupráce.

Zúčastnil se velký počet účastníků z řad velkých firem, malých a středních podniků, výzkumných ústavů, veřejných a státních institucí a vědecké týmy z akademické sféry. Zástupci firem se zajímali o témata nabízená vědeckými výzkumníky, probíhaly bohaté diskuze a došlo k hojným výměnám kontaktů mezi jednotlivými účastníky. Věříme, že akce byla úspěšným krokem k zahájení budoucích spoluprácí.

V rámci akce vznikla brožura s prezentovanými tématy.
Prezentace z přednáškového bloku jsou dostupné zde: 123.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat jednotlivé výzkumníky prostřednictvím kontaktů uvedených v brožuře.