Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Děkan Přírodovedecké fakulty vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020. Více informací naleznete na stránce přijímací řízení.