Stipendia AMOS 2019

Byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o stipendia do již 3. otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska.

Na základě toho můžete získat finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí.
Podmínkou je, aby uchazeči měli vazbu na region Broumovska.

Tisková zpráva
Výzva