Dokážete poznat jarní byliny?

Od dnešního dne (17. 6.) až do 21. června se areál katedry biologie PřF UJEP otevírá třídním kolektivům ze základních a středních škol.

Žáci a studenti se zábavnou formou dozví nové informace a poznatky o rostlinách, které u nás kvetou na jaře, objeví kouzlo vědeckého bádání a spolu se svými učiteli si vyzkouší zajímavé techniky a vědecké metody zkoumání rostlin a práce botaniků. Ti starší z nich, středoškoláci, pak nahlédnou pod pokličku vysokoškolské vědy a vyzkouší si specifické postupy odborné práce.

Ve shodném termínu probíhá v areálu katedry biologie Za Válcovnou i výstava kaktusů a sukulentů, žáci a studenti tedy nahlédnou i do vegetace jiných podnebných pásem.

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity A.2.26 a A.2.27 Workshopy pro učitele s třídním kolektivem projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.