Dnes vyjede katedra informatiky za žáky ZŠ Rumburk

Dnes, 14. června, se v rumburské základní škole dozví, co je “Nová informatika”.  V ZŠ Rumburk se totiž uskuteční workshop pro učitele a jejich třídu. Odborníci z naší katedry informatiky seznámí učitele, společně s žáky, v jejich přirozeném prostředí s principy robotiky a programování pomocí didaktických robotických stavebnic.

Tyto aktivity jsou navrženy tak, aby podporovaly kreativní myšlení a řešení problémů v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem z roku 2023, zvaným “Nová informatika”.

Každá lekce je strukturovaná s důrazem na praktické využití teoretických znalostí. Učitelé budou seznámeni s možnostmi využití a integrace výše uvedených pomůcek do stávajícího učebního plánu. Žáci se nejen naučí základům programování, ale také budou rozvíjet dovednosti v oblasti týmové práce a kritického myšlení.
Cílem je poskytnout učitelům a žákům příležitost prozkoumat svět technologií a inovací a inspirovat je k dalšímu vzdělávání v oblasti STEM. Aktivity jsou navrženy tak, aby byly přístupné a zábavné pro všechny věkové kategorie a stupně zkušeností, a přitom dále poskytovaly výzvy pro pokročilé studenty.

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity A.2.25 Workshopy pro učitele s třídním kolektivem – Nová informatika projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.