Katedra biologie pořádá botanický workshop “Rostliny všemi smysly”

“Rostliny všemi smysly” je název odpoledního workshopu pro učitele a učitelky základních a středních škol, který pořádá katedra biologie a Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP. Workshop se koná 24. května od 15:00 – 18:00 v areálu katedry biologie.

Workshop pořádá katedra biologie a Centrum přírodovědného vzdělávání (CPPV) PřF UJEP v areálu katedry biologie Za Válcovnou 1000/8 v Ústí nad Labem, v učebně 103. Lektorky kurzu jsou pracovnice Botanické zahrady Praha.

Součástí workshopu budou:

  • inspirace a náměty na výukové aktivity pro žáky,
  • mikroskopování
  • poznávání rostlin prostřednictvím všech smyslů.

Akce je zdarma, ale počet míst je omezen. V případě zájmu kontaktujte PhDr. Ing. Silvii Svobodovou, Ph.D., emailem: silvie.svobodova@ujep.cz.

#scienceUJEP