Katedra fyziky zve pedagogy na seminář “Hodnocení bez známek?”

Katedra fyziky zve všechny učitele, pedagogy, ale i studenty, kteří se o učitelství zajímají, na akci, kde se mohou inspirovat nápady kolegů fyzikářů. Seminář “Hodnocení bez známek?” se uskuteční 13. května od 16:00 hodin.

Pozvání na seminář přijala Mgr. Ivana Hotová, která promluví o své osobní zkušenosti s neznámkováním i o tom, jak to vnímají žáci a rodiče. Můžete se také těšit na pokusy a další tipy pro výuku.

Seminář “Hodnocení bez známek?” se uskuteční v pondělí 13. května od 16:00 hodin v 2. patře CPTO, v učebně 2.38.

Účast je třeba potvrdit do 5. května vedoucí katedry RNDr. Evě Hejnové, Ph.D. na e-mail: eva.hejnova@ujep.cz.

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity B.3.11 Didaktické kompetence učitelů přírodovědných oborů, matematiky a informatiky projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.