Kompetenční rámec absolventů učitelství získal ocenění Úřednický čin roku 2023

Ministerstvo vnitra České republiky spolu s nestátní organizací BYRO podporující tvůrčí lidi ve veřejné správě ocenily 17. dubna 2024 nejlepší úřednické činy roku 2023. V kategorii “Inovace ve službách veřejnosti” zvítězil tým Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který pracoval na přípravě “Kompetečního rámce absolventů učitelství“, na jehož přípravě  se podílela i doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) na Přírodovědecké fakultě UJEP.

Úřednický čin roku je oceněním za iniciativu, vynalézavost a moderní přístupu státních zaměstnankyň a zaměstnanců. Ocenění se uděluje vždy za uplynulý rok jednotlivému úředníkovi, úřednickému týmu, konkrétnímu úřadu nebo jeho části. Oceňuje výjimečné počiny lidí, kteří pracují pro český stát a samosprávy, oslavuje ty, kteří dokáží navzdory překážkám a nesnázím prosadit ve veřejném sektoru nové myšlenky, týmovou spolupráci a lepší veřejné služby pro všechny.

Za rok 2023 bylo nominováno 130 mimořádných počinů, 11 z nich bylo oceněno. Projekt týmu MŠMT Kompetenční rámec absolventů učitelství byl jedním z nich. Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s MŠMT. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent a každá absolventka vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele. Nástroj, který může reálně zlepšit a sjednotit kvalitu vzdělávání budoucích učitelů – zvýšením rozsahu a kvality praxí, zaváděním praxe formou klinického roku/semestru a vytvořením systému podpory provázejících učitelů.

Vzdělávání provázejících učitelů se na naší fakultě věnujeme. Na začátku letošního roku uspořádalo CPPV v čele s paní docentkou Jančaříkovou workshop Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství právě pro učitele, kteří vedou praxe našich studentů učitelství na regionálních zapojených školách.

#scienceUJEP