Podporujeme vznik Fotografického atlasu rostlin České republiky

Přírodovědecká fakulta UJEP je hrdým partnerem projektu, který si dává za cíl vytvořit první kompletní fotografický atlas české flóry se všemi důležitými určovacími znaky. Fotografický atlas rostlin České republiky bude zahrnovat na 3100 rostlin. Na přípravě 9000 fotografií se podílí přes 20 botaniků ze 4 univerzit, 2 výzkumných ústavů a dvou muzeí. Do projektu se zapojilo již 100 fotografů.

Atlas bude unikátní především tím, že bude obsahovat fotografie všech planě rostoucích druhů včetně důležitých určovacích znaků. Zahrnuty budou prakticky všechny původní druhy, běžně se vyskytující nepůvodní druhy, nejvýznamnější kříženci, poddruhy a variety (nejčastější nebo plošně rozšířené, dobře rozeznatelné). Z pěstovaných rostlin budou zařazeny jen velmi často pěstované nebo běžně zplaňující. V roce 2027 by kniha měla být v závěrečných korekturách.

Více informací o projektu najdete na webu Fotografického atlasu České republiky nebo na Facebookovém profilu fotoatlasu.

#scienceUJEP