PřF UJEP zve na přednášku o vybraných alkalických kovech a jejich výskytu v ložisku Cínovec

V úterý 2. dubna 2024 se na CPTO, v aule 1.01 uskuteční přednáška, která propojuje přírodovědu s aktuální regionální tematikou “Alkalické kovy 1. skupiny periodické tabulky prvků. Současnost a perspektiva do budoucnosti s přihlédnutím k ložisku Cínovec”.

Ing. Jiří Varady, Ph.D. z Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého se ve své přednášce zaměří na vybrané prvky alkalických kovů z 1. sloupce periodické tabulky. Představí možnosti jejich dalšího praktického i teoretického výzkumu zejména v oblasti jejich získávání z přírodních zdrojů a rozvoje jejich využití. Přednáška poukáže především na podrobnější výskyt těchto prvků v ložisku Cínovec.

Kde: Přírodovědecká fakulta UJEP, budova CPTO, aula 1.01.

Kdy: Úterý 2. dubna 2024 od 16:00 hodin.

#scienceUJEP