Výstava ČHMÚ o povodni na Blšance bude zahájena již tento pátek na CPTO

U příležitosti Světového dne vody bude v pátek 22. března ve 14:00 hodin ve vestibulu CPTO slavnostně zahájena výstava “150 let od povodně na Blšance 1872″. Návštěvníky provede osobně její hlavní autor Mgr. Jan Šrejber z Českého hydrometeorologického ústavu.

Výstava se z různých pohledů věnuje katastrofální povodni na Blšance z 25. května roku 1872. Připomíná dosud největší přívalovou povodeň v historii českých zemí nejen prostřednictvím dobových svědectví a konkrétních lidských osudů, ale spojuje moderní hydrologické modely s dostupnými historickými prameny a pokouší se o časoprostorovou rekonstrukci tohoto osudného květnového večera. Rozsáhlé bouřky tehdy kromě nejvíce postiženého povodí Berounky a jejích přítoků zasáhly i Blšanku, tehdy nazývanou Zlatý potok (Goldbach). Kromě příčin povodně výstava popisuje následky katastrofy pro jednotlivé obce ležící na Blšance, ohlasy v dobovém tisku, informace o sesuvech a protržení rybníků a další zajímavosti. 20 informačních panelů prezentuje do té doby zcela výjimečnou sérii grafik a fotografií dokumentující povodně v českých zemích.

Výstavu pořádá Přírodovědecká fakulta UJEP a Český hydrometeorologický ústav a můžete ji navštívit až do 19. dubna.

V úterý 9. dubna pak od 16:00 hodin budou moci zájemci o výstavu spojit její prohlídku s doprovodnou přednáškou hydrologů Mgr. Jana Šrejbera a doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., na téma Rekonstrukce historické povodně z roku 1872 na Blšance.

Jste srdečně zváni!

Výstava: 22. 3.-19. 4. 2024, vestibul CPTO, Přírodovědecká fakulta UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Slavnostní zahájení s komentovanou prohlídkou autora: pátek 22. 3. 2024 od 14:00 hodin, vestibul CPTO, Přírodovědecká fakulta UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Doprovodná přednáška: úterý 6. 4. 2024 od 16:00 hodin, aula 1.03, budova CPTO, Přírodovědecká fakulta UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Kompletní TISKOVÁ ZPRÁVA.

#scienceUJEP