Tchajwanská delegace na Přírodovědecké fakultě

V lednu navštívila naší fakultu významná delegace z Tchaj-wanu. Tato návštěva navázala na zájem o potenciální investici do ústeckého regionu po nedávné expanzi firmy TSMC u Drážďan. 

Setkání zorganizovalo Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) v návaznosti na společná jednání zaměřená zejména na posílení obchodních vztahů, rozvoj území, a v neposlední řadě také vědy a výzkumu. Členové delegace vyjádřili zájem o návštěvu Přírodovědecké fakulty a Fakulty strojního inženýrství (DigiLab).

Delagaci přivítalo část vedení fakulty v zastoupení proděkanky pro vnější a zahraniční vztahy, RNDr. Reginy Herma, Ph.D. a proděkana pro vědu a výzkum, PhDr. Jaroslava Zukersteina, Ph.D. Po celou dobu návštěvy delegace byl přítomen také Ing. Josef Šimek, Ph.D., odborník fakulty pro smluvní výzkum.

Po krátkém představení fakulty, včetně vybraných studijních programů, následovala prohlídka dvou jejích součástí – Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) a katedry fyziky, vždy s odborným výkladem. Toho se znamenitě zhostili Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D. (CENAB) a doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D. (katedra fyziky), kteří stručně představili témata výzkumů, laboratoře, přístrojové vybavení a odpověděli na odborné dotazy. Po exkurzi následovala krátká diskuse o možných oblastech spolupráce a loučení.

Věříme, že první návštěva delegace u nás nebyla tou poslední.

#scienceUJEP

Fotografie: Mgr. Jana Brousek, Ing. Tomáš Siviček, Ph.D.