Studentská vědecká konference

zveme Vás na Studentskou vědeckou konferenci PřF UJEP, která se uskuteční dne 1. 2. 2024 od 10:00 v přednáškové aule CPTO 1.03.  Studenti doktorského a magisterského studia na ní představí projekty, které řešili v roce 2023 v rámci fakultní Studentské grantové soutěže UJEP.

PROGRAM

#scienceUJEP