Povinné školení z bezpečnosti práce: nakládání s chemickými látkami – náhradní termín

Náhradní termín povinného každoročního školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční v pondělí 19.02.2024 od 17 hodin v CP-3.23.


Účast všech studentů, kteří budou v akademickém roce 2023/2024 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce apod.), a nebyli v tomto akademickém roce proškoleni, je povinná!

Oficiální dokument