Přípravný kurz z MAT a ČJ pro žáky 5. ročníků ZŠ k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia 2024

Připomínáme, že katedra matematiky opět realizuje kurz z matematiky pro žáky 5. ročníků základní školy, kteří se připravují na přijímací řízení na osmiletá gymnázia. V tomto školním roce také reagujeme na poptávku a otevíráme paralelně kurz zaměřený na český jazyk.

Oba kurzy probíhají v devíti 90minutových lekcích, v malých pracovních skupinách vedených zkušenými kvalifikovanými učiteli. Při výuce jsou používány (nejen) ilustrační testy CERMAT a účastníci si tak mohou vyzkoušet přijímačky nanečisto.

Zaměřujeme se nejen na znalosti z obou předmětů, ale také na rozvoj dovedností nutných k úspěšnému porozumění jednotlivým úlohám i celému testu, plánování strategie, podpůrným technikám atp.

KDY bude probíhat výuka MATEMATIKY: únor –  duben 2024 (ve dvou skupinách v předpokládaných časech)

  • v pondělí od 16.00 do 17.30 (od 5. 2. 2024)
  • ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 (od 8. 2. 2024)

KDY bude probíhat výuka ČESKÉHO JAZYKA: únor –  duben 2024 (ve dvou skupinách v předpokládaných časech)

  • v úterý od 15.00 do 16.30 (od 6. 2. 2024)
  • v úterý od 17.00 do 18.30

KDE kurzy probíhají: v prostorách CPTO v kampusu UJEP, Pasteurova 15, UL

CENA každého kurzu (9 lekcí): 2 000 Kč,

v případě, že se dítě hlásí na oba kurzy, tj. na matematiku i český jazyk, je cena jednoho kurzu 1 800 Kč, tj. celkem dohromady 3 600 Kč.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE OTEVŘENO

#scienceUJEP