Další internacionalizace fakulty – schválen nový projekt MATun

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg EU jsme obdrželi kladné stanovisko k realizaci projektu MATun, kde jsme leadpartnerem.

Projekt MATun “Svět materiálů – Univerzity spolu”  je spoluprací Přírodovědecké fakulty UJEP a Technické univerzity v Drážďanech s prioritou vzdělávání. V rámci programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 bylo vybráno k financování dalších 15 projektů přeshraniční spolupráce a náš je jedním z nich. Všechny tyto projekty budou podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Rozhodl o tom Monitorovací výbor Programu na svém dvoudenním zasedání ve dnech 15. a 16. listopadu 2023 v Schönbachu.

Pod hlavičkou “Evropská územní spolupráce (Interreg)” jsou podporovány projekty přeshraniční spolupráce, které přispívají k dalšímu rozvoji česko-saského příhraničí a napomáhají jeho společnému růstu.

#scienceUJEP