UJEP se stala mezinárodním centrem vyznavačů umění origami – TZ

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spoluorganizovala 16. Mezinárodní origami setkání. Unikátní víkend plný skládání, inspirace a zahraničních hostů proběhl v Kampusu UJEP.

Ústí nad Labem se minulý víkend stalo centrem kreativity a umění, když Přírodovědecká fakulta UJEP hostila oblíbené, již 16. mezinárodní setkání vyznavačů origami. Akci České origami společnosti, spolupořádanou ústeckou přírodovědeckou fakultou, navštívili jak dospělí, tak nadšené děti.

Dílny skládání pod vedením zkušených instruktorů byly otevřeny pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně skládání. Umožnily účastníkům ponořit se do světa origami a zdokonalit nebo probudit své skládací dovednosti. Zvaným zahraničním hostem byl fenomenální Nicolas Terry, který pro účastníky setkání připravil tři pracovní dílny různých obtížností a zároveň přednášku, ve které poodhrnul roušku tajemství vytváření nových origami modelů. Mezi zahraničními lektory se objevili také Marie Seidel, z německé organizace OrigamiSeiten, a Tamás Nándori z Budapešti, kteří představili své umění a inspirativně provázeli účastníky. Tuzemským zvaným hostem byl Ondřej Cibulka, který patří mezi nejúspěšnější české tvůrce origami.

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D., z katedry matematiky PřF UJEP a spoluorganizátor akce nadchl studenty i veřejnost svou přednáškou o propojení origami a matematiky: „Origami je jedním z umění, která spojují matematiku a kreativitu. Naší snahou bylo přiblížit tuto harmonii účastníkům setkání a poskytnout jim možnost naučit se nové techniky od významných umělců.”

Ostatní přednášky a workshopy, vedené oceňovanými umělci a členy České origami společnosti, nabídly zajímavé pohledy na různé techniky skládání.

„16. Mezinárodní origami setkání přineslo nejen možnost objevit krásu origami, ale také jedinečnou příležitost sdílet zkušenosti s renomovanými umělci z celého světa. Jsme nadšeni jeho úspěchem a budeme se těšit na další setkání v příštím roce,” říká RNDr. Regina Herma, Ph.D., proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP.

„Jsme potěšeni, že jsme mohli realizovat 16. Mezinárodní origami setkání právě na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Prostory fakulty poskytly inspirativní kulisu pro jedinečné umění skládání a letošní vysoká účast nás všechny nesmírně potěšila. Děkujeme přírodovědecké fakultě za srdečné přijetí a organizaci. Těšíme se na další spolupráci a na budoucí setkání, která budou nepochybně ještě úspěšnější a inspirativnější,” uvádí Kateřina Pilařová, předsedkyně České origami společnosti.

Návštěvníci akce mohli také obdivovat vystavené originální a precizní origami modely z různých částí světa. Některé z nich budou v prostorách fakulty k vidění až do konce listopadu. Prodejní výstava pak lákala zájemce na zakoupení různých produktů s origami tématikou, od náušnic až po knihy a origami papíry.

Zvláštní poděkování patří zejména: PhDr. Jiřímu Přibylovi, Ph.D., Ing. Michaele Nedvědové, Davidovi Nedvědovi, Mgr. Janě Kasperové, RNDr. Regině Herma, Ph.D. 

Autoři fotografií: Jana Kasperová, Jiří Přibyl, Johana Přibylová

Kompletní fotogalerii naleznete zde

 

#scienceUJEP