Imatrikulace – přinášíme fotogalerii

Akademická obec již v říjnu oficiálně přijala nové studenty Přírodovědecké fakulty UJEP. Ti složili svůj imatrikulační slib, čímž slavnostně vstoupili do akademického světa.

Nové studenty při svém projevu přivítal děkan přírodovědecké fakulty doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., slavnostním aktem provázel proděkan pro vědu PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

Nyní Vám přinášíme fotodokumentaci.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.