Fullbrightova stipendia – aktuality programu

Upozorňujeme studenty i vědecké pracovníky naší fakulty na několik aktualit z programů Fulbrightovy komise:

1. Uzávěrka 2.vlny přihlášek do programu Fulbright Specialist je 15. prosice 2023
Fulbright Specialist umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka. V rámci programu může hostující Specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci
s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní, etc. Program není určen pro individuální výzkum. Tato nabídka se vztahuje na tradiční alokaci 5 Specialistů v ČR, s částečným spolufinancováním hostitelské instituce.
Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na https://www.fulbright.cz/…/hostovani-americkych-akademiku/, případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat, pište prosím na fulbright@fulbright.cz

2. Uzávěrka studentského programu na 2024/2025 pro výzkum je 1. února 2024
Visiting Student Researcher je vynikající příležitost pro studenty magisterských a především doktorských programů pro výzkumné projekty ve všech oborech (kromě klinické medicíny) související s diplomovými nebo disertačními pracemi, na doplnění výzkumu, etc. Pobyty jsou v rozsahu 4-9 měsíců na univerzitě dle vlastního výběru. Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/. S otázkami se prosím obracejte na semancova@fulbright.cz

3. Uzávěrka programu Proshek-Fulbright na 2024/2025 je 1.února 2024
Proshek-Fulbright program je určen pro lékaře a výzkumníky v medicínských a jim příbuzným oborech na University of Minnesota. Na rok 2024/25 je vypsáno jedno místo pro pobyt v délce 6 měsíců.
Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/, případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat, pište prosím na fulbright@fulbright.cz

4. Uzávěrka Fulbright-Schuman programu na 2024/2025 je 1. prosince 2023
Pro výzkumné projekty zaměřené na vztahy EU a USA, problematiku EU nebo jejích institucí, je určen program Fulbright-Schuman. Dále je v jeho rámci nabízeno stipendium akademickým administrátorům. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii, více informací a kontakty najdete na: https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Neváhejte a využijte příležitostí!