7. mezinárodní konference o dynamice informačních systémů bude opět ve spolupráci s PřF UJEP

Letošní 6. ročník mezinárodní konference o dynamice informačních systémů (DIS 2023) proběhl na začátku září v Praze. Termín dalšího ročníku si již můžete zapsat do kalendáře: 7. mezinárodní konference, DIS 2024, se bude konat 2. – 7. června 2024, a to v řecké Kalamatě.

Organizace konference je společným partnerstvím Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Wilfrid Laurier University, Kanada a University of Florida, USA.

Konference o dynamice informačních systémů zkoumá průsečíky a neprobádané oblasti v informační vědě, optimalizaci, operačním výzkumu, manažerských vědách, strojovém učení a umělé inteligenci.

Pro více infromací o DIS 2024 navštivte web události:  https://dis2024.ujep.cz/.

#scienceUJEP