Ve věku 96 let zemřel doc. RNDr. František Fiala

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. července 2023 zemřel ve věku 96 let dlouholetý člen naší akademické obce doc. RNDr. František Fiala.

Pan docent Fiala vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve působil jako středoškolský učitel v Duchcově, kde také objevil kouzlo experimentální fyziky. Od 1. 9. 1963 pak působil jako odborný asistent na katedře fyziky a průmyslové výroby na tehdejší Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Jelikož nebyl straníkem, zůstal odborným asistentem až roku 1989. Po sametové revoluci se habilitoval a stal se vedoucím katedry fyziky na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v této funkci působil až do roku 1995. Na Přírodovědecké fakultě UJEP pak pracoval od doby jejího vzniku v roce 2005 až do roku 2022, kdy se ve svém věku 95 let rozhodl odejít na zasloužený odpočinek. Na akademické půdě tedy působil téměř 59 let.

Oblastí jeho pedagogického působení byla zejména elektronika, jeho cílem byla snaha ukázat studentům, jak svět funguje a jak mu mohou prostřednictvím fyziky porozumět. Ve výzkumné oblasti se zaměřoval na experimenty, kterými zkoumal chování elektromagnetických vln na rozhraní dvou dielektrických prostředí. Do experimentální práce rád zapojoval i studenty, kteří pro něj byli, jak sám říkal, partneři. Studenti také velmi rádi navštěvovali jeho výběrové kurzy, které vedl i ve svém vysokém věku.

Pan docent byl po celý svůj život aktivní, jeho velkým koníčkem byla jeho zahrádka. Svoji dlouhověkost považoval za dar. Říkal, že základem pro dobrý život je harmonie fyzické, duševní a duchovní stránky člověka. Je pro nás důkazem toho, že s radostí, optimismem a dobrou náladou jde život lépe.

Pana docenta Fialu si budeme pamatovat jako oblíbeného pedagoga a kolegu, skromného a pracovitého člověka, který svým nasazením, talentem a pílí zanechal nesmazatelnou stopu v našich myslích. Jeho odchodem ztrácíme mimořádného člověka a milého kolegu, který se natrvalo zařadil mezi význačné osobnosti Přírodovědecké fakulty UJEP.

V rámci platformy Science talks jsme s panem docentem hovořili vloni při jeho loučení s fakultou.

Rozloučení s panem docentem Františkem Fialou proběhne 12. srpna 2023 v 10.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.