Na Technodays se představily fakulty UJEP

Ve dnech 14.–16. května 2015 proběhl v Chomutově veletrh Technodays, který zde pořádala místní Okresní hospodářská komora. Hlavním cílem veletrhu bylo seznámit žáky základních a středních škol, jejich rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel v regionu.

Reportáž v České televizi od 16 minuty

Článek v Chomutovském deníku

Zábavné video z PřF UJEP stánku

Dvoudenní veletrh probíhal v interních i externích prostorách chomutovského městského divadla. Jeho zahájení se zúčastnili nejen představitelé Hospodářské komory České republiky, ale také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pozvání přijali zástupci středních a vysokých škol v regionu, úřadů práce, německé hospodářské komory, měst, obcí a řady dalších partnerů Okresní hospodářské komory v Chomutově.

Novinkou letošního ročníku byla účast vysokých škol. Za UJEP se zde prezentovala fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM), přírodovědecká fakulta (PřF) a fakulta životního prostředí (FŽP).

Fakulta výrobních technologií a managementu představila kromě studijních oborů fakulty také práci s přenosným tvrdoměrem a tloušťkoměrem na měření vrstev a povlaků. Zástupci FVTM přiblížili studentům provázanost technických oborů a řemesel s konkrétní poptávkou firem na trhu práce.

Ve stánku PřF jste mohli vidět přehlídku robotů – studentských prací, účastníci veletrhu si mohli vyzkoušet práci geodeta či potrápit hlavy skládáním hlavolamů. V neposlední řadě byly na programu oblíbené pokusy s kapalným dusíkem a černá přírodovědecká zmrzlina jako sladká tečka na závěr. Mimo zábavného programu se návštěvníci dozvěděli více o možnostech studia na PřF z úst již zkušených studentů.

Fakulta životního prostředí si do Chomutova připravila ukázky fakultní multidisciplinarity. Návštěvníci se mohli těšit na drony (létající koptéry) nebo 3D model krajiny, který vznikl využitím počítačového programu. Dále bylo možné si nechat na místě zkontrolovat procento alkoholu nebo kvalitu vody v donesené lahvi. Katedra přírodních věd fakulty představila pomůcky, které pomáhají ve studiu živočichů a rostlin v krajině.

Společnou tiskovou zprávu napsala Bc. Lucie Melničáková, FVTM UJEP