Úspěch naší studentky

Ve dnech 5. a 6. února 2014 proběhl na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice již 17. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu firmy Merck”. Soutěž pořádala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o.

Soutěž byla již tradičně určena posluchačům bakalářských a magisterských studijních oborů, kteří studují na českých vysokých školách a zúčastnilo se jí 25 studentů ze 7 vysokých škol ČR (http://www.upce.cz/fcht/kalch/cena-merck/ucastnici.html). Jedinou zástupkyní naší PřF UJEP byla Simona Lupínková, studentka bc. studijního oboru Aplikované nanotechnologie. Přesto, že byla jedinou studentkou bc. studijního oboru mezi soutěžícími, umístila se mezi prvními pěti a získala Cenu poroty.

Studentka soutěžila s příspěvkem s názvem: Analýza povrchů polymerů aktivovaných plazmatem a následně roubovaných vicinálními sloučeninami. Výsledky, které prezentovala, byly získány v rámci její bakalářské práce Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů, na které v současné době pracuje u doc. Z. Kolské.

Studentce velmi děkujeme za hezkou a úspěšnou reprezentaci PřF UJEP a gratulujeme!