Proč dávají i rodiče z měst své děti na venkovské školy? Píše se na Universitas

Proč jsou některé vesnické školy žádanější než jiné? A čím vábí dokonce i rodiče městských dětí? Je prestiž to nejdůležitější, co rodiče pro své děti hledají?

Na tyto otázky se zaměřil multidisciplinární projekt katedry geografie PřF UJEP Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru. A ukázal, že well-being žáků a komunita je pro rodiny mnohdy podstatnější než prestiž školy.

Téma týkající se rozsáhlého projektu napříč fakultami, univerzitami o obory zpracoval populární magazín vysokých škol Universitas.cz. Článek najdete právě na tomto webu.