Publikace představena, výstava zahájena. Přijďte si ji prohlédnout

Včerejší odpoledne patřilo na naší fakultě slavnostnímu představení nové publikace Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří kolektivu autorů napříč fakultami i univerzitami v čele s Vladanem Hruškou z katedry geografie PřF UJEP.

Spolu s představením knihy zahájil tým autorů výstavu, která je s publikací neodmyslitelně spjata. Představuje dílčí projekty studentů Fakulty umění a designu UJEP coby součást projektu Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří. K vidění jsou zde tři témata věnující se konkrétním a velice odlišným možnostem, jak oživit industriál a připomenout průmyslovou minulost regionu v pozitivním duchu.

Výstavu si můžete prohlédnout do konce května v prvním patře CPTO i v přízemním respiriu u stánku s kávou.

#scienceUJEP