Další výstava v CPTO: Představíme novou publikaci i projekty s ní spojené

Rádi bychom upozornili na blížící se představení nové publikace, která vznikla díky spolupráci týmu napříč fakultami UJEP i dalšími univerzitami. V čele projektu stál náš akademik katedry geografie dr. Vladan Hruška.

Představení knihy s názvem Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří doprovodí výstava, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu a prezentuje dílčí projekty studentů Fakulty umění a designu.

Přijměte proto pozvání na den 16. května od 16 hodin do CPTO. Představení publikace i výstavy se uskuteční v respiriu v přízemí u stánku s kávou.

#scienceUJEP