Umělá inteligence: Místo restrikcí volí UJEP Cestu porozumění

Jak se postavit k využívání umělé inteligence (AI) ve školství? Regulovat nebo začít využívat její potenciál efektivně? Tímto problémem se zabývají školy po celém světě.

„Na základě široké diskuse napříč součástmi naší fakulty jsme dospěli k závěru, že je nemožné stanovit ostrou hranici mezi přípustným a nepřípustným využitím nástrojů AI, a to zejména v kontextu hodnocení míry jejich vlivu na samostatnou práci studentů,“ zmiňuje proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D, a dodává, že vzhledem k těmto zjištěním a k absenci spolehlivých kontrolních mechanismů ústecká přírodověda zcela ustupuje od zavedení formálních regulací a pravidel pro využívání těchto nástrojů studenty. „Namísto toho se budeme soustředit na důkladné proškolení studentů i pracovníků v jejich používání s ohledem na rizika, která přinášejí, a s důrazem na dodržování akademických zásad a etických principů,“ doplňuje Michaela Liegertová.

Pokračování článku najdete na www.prvnizpravy.cz a www.idnes.cz, reportáž najdete na www.ceskatelevize.cz.