Oslavili jsme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Blahopřejeme i těm našim

Na 11. února připadl Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, konkrétně na naší fakultě, máme plno žen a dívek, které toho za svůj život již dokázaly mnoho, spousta z nich pak na jejich velký moment teprve čeká. Zde jich zmíníme jen pár, protože na takové množství úspěchů je jeden příspěvek příliš krátký.

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., působí na katedře matematiky a dlouhodobě se věnuje vzdělávání učitelů, především v oblasti rozvoje profesních kompetencí učitelů, ve vytváření společenství dobré praxe a také zapojováním učitelů do akčního výzkumu. V září 2022 obdržela čestné uznání od ústecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Stejné ocenění obdržela i naše další žena ve vědě, RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., která je vedoucí katedry fyziky.

Dalšími významnými ženami jsou prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., která pracuje na našem CENABu a prof. RNDr. Anna Macková. Prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. se dlouhodobě zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. V roce 2018 získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za vědu a výzkum za rok 2017 a několikrát Cenu rektora UJEP. Prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D., která pracuje na katedře fyziky a zároveň v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, svůj výzkum zaměřuje na použití iontových svazků pro modifikaci a výzkum nových progresivních materiálů. Slouží vědecké komunitě v řadě vědeckých komisí evropských iontových center.

Naše vědkyně leckdy nenajdeme jen v laboratořích, ale i ve vedení naší fakulty, kde se systematicky věnují dalšímu rozvoji jejího potenciálu a přitom stále neopomínají zabývat se vědou. Sem patří naše nová proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy RNDr. Regina Herma, Ph.D. a také proděkanka pro rozvoj a kvalitu Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D..

Jako další tu máme molekulární bioložku a vedoucí katedry biologie Mgr. Hanu Auer Malinskou, Ph.D., která se na svět nejraději dívá skrze čočky mikroskopu, dlouhodobě se věnuje fyziologii a biotechnologii rostlin. Určitě ji znáte z různých akcí, jako je např. Noc vědců a Den otevřených dveří, kde o svých rostlinách s nadšením přednáší.

Ing. Magda Škvorová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře chemie. Její prací je vést fyzikálně-chemické předměty i vědecký výzkum, veřejnost ji zná nejčastěji z chemických show, popularizačních přednášek či exkurzí. Když na sobě zrovna nemá plášť, má v ruce štětce, její vášní je totiž malování.

Jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti aplikovaného výzkumu je prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., která také působí na CENABu. V oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje nanovlákenných materiálů spolupracuje s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR. Další pracovnicí CENABu je paní doktorka Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D., která se více jak dvacet let zabývá molekulární biologií se zaměřením na studium podstaty a terapie nádorových, imunitních a degenerativních onemocnění. Letos obdržela Cenu rektora UJEP. Toto ocenění dostala také další velikánka ve vědě, a to doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Na naší fakultě působí od roku 2021 jako vedoucí Centra podpory pro přírodovědné vzdělávání. Aktivně se věnuje také etologii, kynologii, canisterapii a mnoha dalším skvělým věcem. Přednáší na různých univerzitách, publikuje do časopisů, je autorkou mnoha knih.

Další autorkou odborných článků z oblasti vzdělávání je také sociální geografka RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., která působí na katedře geografie a zaměřuje se na geografické vzdělávání a regionální rozvoj.

Z řad studentů bychom rádi zmínili Mgr. Annu Paříkovou, která byla v roce 2022 oceněna Cenou děkana za vynikající výsledky v oblasti biologie a nanotechnologie získané v rámci řešení diplomové práce na téma Transport částic v mikrofluidních zařízeních: víceškálový přístup modelování, dále Mgr. Kamilu Novotnou Floriančičovou, která se věnuje výzkumu o želvuškách, se kterými na konferenci Kostelecké inspirování 2021 získala cenu za nejlepší poster a Mgr. Michaelu Kocholatou, která vyhrála cenu za nejlepší poster na tuzemské konferenci STUDKON 2022 a která se věnuje rostlinným exosomům.

Skvělých vědkyň a žen tu máme mnoho, ať už mezi studentkami, akademiky, na vedoucích pozicích, v laboratořích, v kancelářích, na chodbách a všude kolem. Jsou to ženy, které se vedle své pracovní činnosti věnují také svým rodinám, dětem a po boku jim přitom nejčastěji stojí jejich podporující partneři (i těm vzdáváme hold).

Všem jim držíme palce, ať se v životě a vědě jen daří!