Přírodovědecká fakulta spojuje svou cestu s Botanickou zahradou Teplice

Podpisem smlouvy začala spolu s novým rokem 2023 spolupráce dvou významných vědeckých institucí regionu Ústeckého kraje – Botanické zahrady Teplice a Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Ta k tomuto kroku přistoupila na základě pozitivních zkušeností při součinnosti se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem.

Naším posláním je nejen vzdělávat studenty v oblasti přírodních věd a vytvářet jim špičkové zázemí pro studium, ale také rozvíjet výzkumné aktivity. Prostory naší fakulty poskytují studentům i akademikům nové moderní vybavení. Spolupráce s botanickou zahradou pak nabídne našim studentům další nové příležitosti a motivaci k vědecké práci. V neposlední řadě jim poskytne tolik potřebný kontakt s praxí. Botanická zahrada jistě ocení kvalifikovanou pomoc v osobách našich studentů a vědeckých pracovníků,“ vysvětluje děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Základní formy spolupráce proto směřují do možnosti řešení společných výzkumných projektů, přípravy vzdělávacích akcí a kampaní, předávání a sdílení informací, a tím zvyšování kvalifikace pracovníků i studentů.

Velice nás těší, že můžeme akademickým pracovníkům a studentům přírodovědecké fakulty poskytnout přístup k našim unikátním sbírkám, a ohromně se těšíme na plodnou spolupráci, společné projekty, vzájemný rozkvět a všechna dobrodružství, která naše společná cesta přinese. Věřím, že tato spolupráce nabídne celou řadu nových podnětů a obohacení, která přispějí k popularizaci a osvětě veřejnosti,” uvádí k nové spolupráci ředitel Botanické zahrady Teplice Ing. Petr Šíla.

Benefity pro obě instituce spočívají právě v podpoře a spolupráci při výzkumných aktivitách. Tuto skutečnost potvrzuje dosavadní spolupráce Přírodovědecké fakulty UJEP se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem.

Katedra biologie se v současnosti podílí na rozvoji některých projektů v zoo. Naši studenti zde absolvují praxe či brigády a především píší závěrečné práce zaměřené např. na etologický výzkum zvířat v lidské péči,“ upřesňuje zooložka Přírodovědecké fakulty UJEP Ing. Markéta Gloneková, Ph.D., která se významným způsobem podílí na rozvoji spolupráce fakulty s oběma dalšími institucemi.

#scienceUJEP