Blíží se shromáždění akademické obce fakulty. Zveme členy k účasti

Předseda AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Shromáždění akademické obce proběhne 14. 12. 2022 od 15:30 h. Místnost konání je 1.04 v budově CPTO. Hřebem programu bude v historii první předávání cen děkana Přírodovědecké fakulty UJEP.

Všichni členové akademické obce a zaměstnanci fakulty jsou vřele vítáni.

Program shromáždění:
1. Vystoupení děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2022.
2. Dotazy a diskuze.
3. Předávání cen děkana.

Pozvánka

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP