Říjnová promoce je za námi. Podívejte se na fotogalerii

Promočním slibem spondeo ac polliceor slavnostně zakončilo své studium více než třicet absolventů Přírodovědecké fakulty UJEP.

Promoční akt se odehrál za přítomnosti doc. RNDr. Jaroslava Pavlíka, CSc., proděkana pro vědu a výzkum PřF UJEP, a PhDr. Jaroslava Zukersteina, Ph.D., prorektora pro rozvoj a kvalitu UJEP. Slavnostní událostí provedl doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP, hudebně doprovodil Václav Krahulík.

Absolventům naší fakulty přejeme hodně úspěchů na jejich další cestě životem.

Kompletní fotogalerii najdete zde.

#scienceUJEP