Letní jazykový kurz na Maltě

V rámci stipendijních kvót AIA byl UJEP přidělen letní kurz anglického jazyka na Maltě v roce 2023 v délce tří týdnů pro jednoho studenta UJEP.

Zájemci vyplní elektronickou přihlášku „Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia“ a  vytištěnou a podepsanou ji spolu s požadovanými přílohami odevzdají fakultnímu koordinátorovi Ing. Michaele Bobkové (CPTO, 8. patro, kancelář 8.05)

Interní termín pro odevzdání přihlášek je na PřF UJEP 21. 11. 2022.

Kritéria výběrového řízení na webu UJEP