NANODEN: Nové nanotechnologie zaujaly odbornou i širokou veřejnost

Že nanotechnologie umí oslovit stále více lidí, se potvrdilo při jubilejním 10. NANODNI. Událost na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP zaměřená na aplikovaný nanotechnologický výzkum představila například filtraci vody od mikroplastů, možnosti výroby z nanovláken i funkci oblečení, které ničí zápach. Vedle společností zabývajících se nanomateriály se představili naši akademičtí pracovníci. Velký zájem byl o prohlídky laboratoří.

„Z mého pohledu největší zajímavostí byl obraz „Přístav“ od malíře Marka Krumpára namalovaný na nanovlákenném plátně,“ hodnotil Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Přednáškový sál byl plný, lidé se zajímali, předávali si zkušenosti, vyměňovali kontakty. V laboratořích získali návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do akademické činnosti našich pracovníků i domluvit případnou spolupráci s naší fakultou,“ shrnula spoluorganizátorka ústeckého NANODNE za Přírodovědeckou fakultu UJEP Kateřina Stehlíková.

Akci pořádala Asociace nanotechnologického průmyslu ČR v rámci projektu Česko je nano ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu převzala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Technologická agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kompletní fotogalerii najdete zde pod odkazem.