Ústecká univerzita nabízí příměstské tábory pro děti i letní kurzy pro dospělé

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nezůstane o prázdninách zavřená. Pět z osmi fakult nabízí různě zaměřené příměstské tábory a kurzy pro dospělé. Například fakulta umění a designu uspořádá 10 kurzů ve všech ateliérech. Největší nabídku pak má přírodovědecká fakulta.

„Pořádá oblíbené příměstské letní tábory robotiky a programování, letní školu didaktiky přírodovědných předmětů a příměstský tábor. Opět také spoluorganizuje letní školu matematiky a fyziky pro žáky i letní školu učitelů matematiky a fyziky,“ vypočítává mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Více se dočtete v článku Českého rozhlasu Sever.