Česko-německá konference sbližuje univerzity i studenty

Přírodovědecká fakulta se v tomto týdnu účastní prvního ročníku doktorandské konference s názvem 1st PhD-Conference: Biologization, Nanotechnology, Simulation, která vzniká za spolupráce Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech. Přínos konference spočívá v propojení studentů obou univerzit, společným výsledkem pak bude publikace obsahující vědecké poznatky doktorandů dostupná v anglickém, českém i německém vyhotovení.

Za významné podpory odborných garantů zde doktorandi z Čech i Německa prezentují výsledky své práce s navazující diskusí i přesahem. Nejlepší tři prezentace čeká odměna. V rámci konference účastníci poznávají konkrétní pracoviště včetně vybavení laboratoří Technické univerzity v Drážďanech (MBZ, IKTS, Fraunhofer) a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (CPTO, CENAB) i jejich kampusů.  

Konference je podpořena financováním z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020; projekt Austausch der Materialwissenschaftler: Sommerschule fuer Doktoranden/Propojení vědců materiálového výzkumu: Letní doktorandská škola (0896.00-CZ).