Studentka katedry fyziky obstála v soutěži o Cenu Milana Odehnala

Studentka doktorského programu katedry fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP uspěla za obtížné konkurence v soutěži vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala. Mgr. Eliška Rezlerová získala čestné uznání za studium vlastností zemního plynu a oxidu uhličitého v břidlici.

Soutěže se v roce 2022 zúčastnilo celkem třináct účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla výborná a soutěž byla velmi vyrovnaná. Je to skvělá zpráva pro budoucnost českého základního výzkumu ve fyzice. Porota proto rozhodla udělit vedle prvních třech umístění ještě čtyři čestná uznání,“ uvádí Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF).

Soutěž o Cenu Milana Odehnala vypisuje Česká fyzikální společnost JČMF opakovaně, zpravidla v dvouletých intervalech. Letošní slavnostní předání cen proběhne na Sjezdu JČMF v Plzni ve dnech 23.-25. července 2022.

Milan Odehnal (15. 12. 1932 – 17. 9. 1988) byl vynikající experimentátor, a současně i teoretik ve fyzice nízkých teplot, jedna z nejvýznačnějších postav české fyziky šedesátých až osmdesátých let. Mezi jeho výsledky patří polarizované protonové terčíky (použití organických látek pro velké terčíky), jaderná magnetická rezonance (objev dvoukvantových přechodů, zákonitosti zakázaných přechodů ve slabých magnetických polích), slabá supravodivost a supravodivé kvantové magnetometry SQUID (měření magnetických polí lidského srdce a mozku).

Molekulární modely břidlice (vlevo) a zemního plynu společně s oxidem uhličitým (vpravo). Břidlice je zdrojem zemního plynu a mohla by v budoucnu sloužit pro ukládání oxidu uhličitého.