Cenu Akademie věd České republiky získali geografové UJEP

Cenu za mimořádný vědecký výsledek převzali z rukou předsedkyně AV ČR Prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., geografové Přírodovědecké fakulty UJEP. Předávání se uskutečnilo ve slavnostní atmosféře při setkání zaměstnanců Akademie věd ČR na Veletrhu vědy.

Oceněným výzkumem je publikace Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20 století, na jejímž vzniku se podílela téměř třicítka vědců a vědkyň mimo jiné z Historického ústavu AV ČR, ČVUT, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy a dalších institucí. Z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přispěli do publikace svou prací RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. a doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., oba z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Významnou společenskou událost moderoval Daniel Stach.