Matematiku v geografickém kontextu představí přednáška

Máte rádi matematiku? Zajímá vás, jak se počítalo ve starém Řecku a Egyptě, v Číně nebo u středoamerických Mayů? Ve čtvrtek 9. června si to především mladí zájemci budou moci vyzkoušet na dalším Café Nobel Bez kofeinu v Muzeu města Ústí nad Labem – s didaktičkou matematiky PhDr. Magdalenou Krátkou, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UJEP.

O prázdninách mnozí z vás vyrazí do nejrůznějších koutů celého světa. Kamkoli se vydáte, můžete se setkat s inspirující a specifickou kulturou, kterou spoluutváří i matematika. Na první skoro již letní přednášce Café Nobel, ve čtvrtek 9. června v ústeckém muzeu, se právě na matematiku zaměříme. Na cesty světem pozve zájemce především z řad dětí a mládeže didaktička matematiky PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Navštívíme společně slunné Řecko a Itálii, abychom se seznámili s ohromujícími geometrickými objevy, oblíbený Egypt, abychom odhalili tajemství Domů moudrosti, dalekou Čínu pro praktické výpočty Devíti matematických knih nebo jihoamerické indiány, abychom pochopili dvacítkové počítání starých Mayů. „Všechno si spolu prakticky vyzkoušíme, abychom se řádně připravili na naše prázdninové cestování,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., pracuje na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde vyučuje především didaktiku, teorii množin a některé algebraické disciplíny. Věnuje se popularizaci matematiky, organizuje přednášky pro nadané středoškoláky i mladší děti a pořádá workshopy pro učitele matematiky. Jejím koníčkem je fenomén nekonečna, který celou matematiku utvářel, proto se po mnoho let věnuje odbornému výzkumu v této oblasti.

Přednáška se uskuteční v prostorách muzejní kavárny Muzea města Ústí nad Labem od 17:00 h. Své místo si můžete rezervovat na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.